قشقایی1- اگر ایل تفنگ نداشته باشد ، مثل زنی است كه لباس تنش نباشد .

2- اسب ، برای قشقایی ، به منزله پای اوست .

3- اگر كوچ ( ییلاق – قشلاق ) را از قشقایی بگیرند ، همانند ماهی است كه از آب گرفته شود .

4- اگر زن آبستن ، خواب ببیند كه ، دستمال پیدا كرده است یا به پیشانی بسته و یا مهره پیدا نموده ، دختر می زاید .

5- مردم قشقایی ، هنگامی كه در بیابان می خواهند معامله ای انجام دهند ، برای تضمین آن چند سنگ روی هم قرار می دهند و اسمش را ( كهره حضرت عباس ) می گذارند و قسم به حضـرت عبـاس می خـورند ، وقتی معامله تمام شد ، سنگ ها را می ریزند . و هر دو تعهد می كنند كه در این معامله سر هم كلاه نگذارند . به وسیله همین قسم بدون سند و نوشته ای به قول و تعهد خود وفادار می مانند.باورهای مردم مشهد1- هركس ، روز شنبه پیاز بخورد ، دولتمند خواهد شد .

2- اگر كسی دیر از مسافرت بیاید ، جارو را وارونه رو به قبله می گذارند تا زود بیاید .

3- روز یك شنبه ، هركس به حمام برود دیوانه خواهد شد .

4- هركس شب جمعه ، ارزاق بخرد و به خانه ببرد بركت به خانه برده است .

5- اگر الاغ نشسته عرعر كند ، صاحبش خواهد مرد .

6- دیدن اسب سفید ، در بیداری یا خواب ، مراد است .باورهای مردم قوچان1- وقتی افراد را می شمارند ( یك كلوخ در كلوخ ... ) می گویند .

2- اگر جارو به پای كسی بخورد یك سیخ از آن می كنند تا شومی آن رفع شود.

3- جارو كردن را در شب بد می دانند.

4- استكان را اگر روی نعلبكی وارونه بگذارند و نزد كسی ببرند به آن شخص توهین كرده اند.باورهای مردم در گز1- اگر كلاغی صبح زود ، پشت بام یا روی دیوار خانه بانگ زند ، معتقدند كه خبر خوشی می رسد یا مسافرشان از سفر می آید .

2- در آستانه در نمی نشینند تا دچار بهتان نشوند .

3- اگر مردی از میان دو زن عبور كند ، بختش بسته می شود.

4- نگین عقیق را در انگشتری مایه نشاط می دانند .

?- هرگاه مرغی مثل خروس بخواند ، آن را شوم می دانند و می كشند .باور مردم نیشابوردر روستای بار ( نیشابور ) رسم است كه ، اگر هنگام درو ، دروگرها به بوته گندمی برخورد كنند كه دارای دو خوشه به هم چسبیده باشد . آن بوته را درو نكرده و رهایش می كنند تا هنگامی كه تمام محصولات مزرعه درو شود ، آنگاه صاحب زمین ، گوسفندی را آورده ، سه بار گرد بوته می گرداند و سپس گوسفند را در نزدیكی همان بوته مورد نظر قربانی كرده و گوشتش را در میان مردم روستا تقسیم می كند ، باری ها معتقدند كه با این عمل یعنی قربانی كردن بركت زمین ، برای سال آینده بیشتر و فراوان تر خواهد شد .باورهای ایل سنجابی1- اگر گربه ای خاك آلوده به خانه ای بیاید . مسافری از راه به آن خانه خواهد آمد .

2- اگر كسی لپ خود را از درون گاز بگیرد ، در آن هنگام كسی در جائی دیگر از او بد می گوید .

3- مسافرت و عروسی در روز شنبه بد شگون است .

4- اگر خوراك شب عید نوروز خانواده ای بر روی زمین بریزد تا پایان آن سال برای آن خانواده دلگیری و نگرانی به بار خواهد آمد .باورهای مردم كلهر

1- مردم ایل كلهر ( كرمانشاه ) سال را جای 365 روز ، 360 روز می دانند ، پنج روز بقیه را زیاد دانسته و آن را « پنجه » می نامند .

پنجه از روز 14 فروردین شروع می شود و در غروب روز 18 فروردین خاتمه می یابد ، در این مدت به هیچ كاری دست نمی زنند و كلیه امور اعم از معامله عروسی ، دید و بازدید ، پذیرش میهمانی و غیره معوق می ماند .

2- زنانی كه كودكان آنان پسر بوده مرده ، با پختن تخم مرغ و رنگ كردن آنها ، بین كودكان در گورستان تقسیم می نمایند .باورهای عشایر ایلام1- اگر بر سر راه شكارچی ، كلاغی بخواند ، اعتقاد بر این است كه شكارچی با دست پر از شكار بر می گردد . اگر خرگوش مشاهده كرد با دست خالی باز می گردد.

2- درخت انجیر و زیتون را مقدس و بهشتی می دانند و آنها را نمی برند .

3- خوردن انار را ثواب می دانند و معتقدند انار سیر را گرسنه و گرسنه را سیر می كند و از آن برای خیرات شب جمعه مردگان استفاده می نمایند .

4- نوعی سنگ سرخ فام است كه برای رفع درد به گردن می بندند .

5- نوعی سنگواره صدف گونه است ، آن را در آرد می گذارند تا سبب بركت آرد و زاد شود.

6- اگر كسی به سگ و یا گربه ای آب بپاشد ، روی دستش زگیل در می آید .

اگر سگ در شب های زمستان مانند گرگ زوزه بكشد ، آن شب برف سنگین خواهد آمد .باورهای ایل ممسنی1- اگر شخص بیمار باشد ، و روباهی پشت آبادی صدا كند ، مریض می میرد . ولی برای برطرف كردن این بلا ، ملكی ( گیوه ) را وارونه می گذارند و می گویند : سیخ از ما ،‌گوشت از تو.

2- هنگام خسوف و كسوف ، بر این باورند كه از ما بهتران ، ماه و خورشید را گرفته اند .برای رهایی آنها نقاره می زنند و تیر شلیك می كنند ، گل و گاله می زنند .

3- زنان ممسنی ، به آل ، معتقدند و به منظور آنكه آل ، زن زائو را نزند ، طناب سیاهی را كه از موی بز تهیه می گردد دور تا دور اتاق می گردانند و جلوی در اتاق ، دل و قلوه گوسفند را آویزان كرده و كنار آن ، كارد ، نمك ، پنیر و لنگ گیوه ای را می آویزند . به پیشانی زائو و نوزاد علامت سیاهی می گذارند كه زائو و نوزاد مهر شده ، و آسیب نبیند .

4- سفیدی نمك ، آرد ، و آتش را شب ها از خانه بیرون نمی دهند .

5- عشـایر ممسنی ، در فصـل بهـار بـا دیـدن پرنده خوش صدایی به اسم « گپی گپو » ترانه ای را می خوانند ، زیرا بر این باورند كه با دیدن این پرنده و خواندن ترانه زیر ‌، دچار بیماری سسپو نمی شوند .
ترانه ای که میخونن اینه:
گپی گپو

گپم به گپت

باد به لبت

شیر میر شكار

بره سیسار ( بره سفید )

سسپو به جونت

از این سال تا آن سالباورهای مردم سیستان1- اگر كسی آب روی سگ بریزد ، زگیل در خواهد آورد .

2- اگر كسی بجز مرغ و خروس ، حیوان دیگری را « كیش » گفت به خانه اش میهمان خواهد آمد.

3- اگر گاو ، پای خود را تكان دهد ، باران می بارد .

4- اگر نمك را در آتش بریزند ، ریزش باران قطع می شود.

5- اگر در تابستان باد نوزد ، شلوار پسر اول یك خانواده را در هر سنی كه باشد وارونه « چپه» روی یك چوبی می آویزند ، سپس باد شروع به وزیدن می كند .

6- اگر دو مار به هم چسبیده باشند ، در این موقع چنانچه پسر اول خانواده ،شلوارش را در آورد و روی آنها بیاندازد ، مارها پس از جدا شدن ( به نشانه سپس گزاری ) مهره ای كه به گویش محلی آن را موره MURA گویند برای آن پسر به جای می گذارند، مردم سیستان بر این باورند كه این مهره به همراه هركس باشد ، او شانس و مهر و محبت می آورد .

7- اگر صدای زن حامله به گوش مار برسد ، چشم های مار كور می شود .

8- اگـر كسی نشخـوار اسب را كـه سـالی یك بار نشخوار می كند ، در زمان تحویل سال انجام می شود مشاهده كند ، قبل از اتمام سال می میرد .باورهای مردم ایل مامش ( اشنویه )1- شب ها سرچشمه رفتن شوم است .

2- بعد از ظهرها نمك وام دادن بدبختی می آورد .

3- دیگ سیاه میان گوسفندان بردن سرانجام خوشی ندارد .

4- جارو كردن هنگام شب هستی انسان را بر باد می دهد .باورهای مردم سنگسر1- روز قبل از عروسی ، پیر زنان در بستر عروس و داماد می خوابند . زیرا معتقدند كه این كار باعث عمر طولانی آنان می شود.

2- شستن صافی و آب گردان مخصوص شیر را بد می دانند ، زیرا چنین كاری سلب بركت خواهد كرد .باورهای مردم ایلام

مردم منطقه ایلام ، اعتقاد دارند :

1- خدا بعد از آفریدن آدم برای آسایش او را خر ، و سپس سگ را آفرید ، خر نزد خداوند رفت تا وظیفه خود را بپرسد ، خدا گفت : ترا كاری جز باربری برای انسان نیست .عمر تو سی سال كه همه را در خدمت آدم خواهی بود ، خر نزد خدا زاری كرد تا عمر مشقت بار او كوتاه تر شود ،خدا پذیرفت و عمر او را از سی سال به ده سال كاهش داد .

آنگاه سگ به نزد خدا رفت و وظیفه خود را پرسید ، خدا گفت كه تو را سی سال عمر است و در این سی سال باید پاسدار اموال آدم باشی كه شب نخسبی و روز هوشیار باشی ، سگ از خدا خواست كه از رنج او بكاهد و عمر او را كوتاه تر كند و خدا پذیرفت و عمر او را به ده سال كاهش داد .

سپس آدم به نزد خدا رفت و وظیفه خود را پرسید ، خدا گفت عمر تو سی سال است و در این سی سال در ناز و نعمت زندگی خواهی كرد و خر و سگ فرمان برداران تواند ،آدم از كوتاهی عمر زار بگریست و از خداوند خواست كه عمر او را زیاد تر كند و خدای گفت از عمر خر و سگ چهل به جای است و اگر بخواهی این چهل سال را بر عمر تو بیفزایم ، آدم پذیرفت و چنین است كه آدمیان سی سال اول عمر را در بی خبری و شادمامی به سر می برند و بیست سال آخر عمر را كه عمر سگ است «‌ هاف هاف » می كنند.

2- در مورد كهكشان عقیده دارند . مسیری است كه از آن طریق كاه حمل می كنند ، آن را راه مكه نیز می گویند ، بعبارت دیگر كهكشان ستون آسمان است كه آسمان را نگه می دارد .

3- اگر بر سر راه شكارچی كلاغی بخواند اعتقاد بر این است كه شكارچی با دست پر از شكار بر می گردد و اگر خرگوشی در راه خود مشاهده كند با دست خالی باز می گردد .همچنین اگر در راه شكـارچی ، روبـاه قرار گیرد همانند كلاغ خوش یمن است و شكارچی با دست پر باز می گردد.

4- بریدن درخت سدر یا كنار ، كه در گذرگاه فرد مقدس بعمل می آید گناه بزرگ می دانند .

5- درخت انجیر و زیتون هر دو مقدس و بهشتی اند و نباید آنها را برید ، عصای « خضر » از چوب درخت زیتون بوده است .

6- درخت انار بهشتی و میوه آن مقدس است ، خوردن انار ثواب دارد ، انار سیر را گرسنه و گرسنه را سیر می كند .از انار برای خیرات شب جمعه مردگان نیز استفاده می كنند.

اورهای خوزستانی ها1- اگر پسربچه ای روی طاقچه برود ، یا مرغ جلوی یكی از اهل خانه بالهایش را بگشاید و بنشیند ، یـا سگ خـانه پشت بـه اتـاق و رو بـه حیاط بنشیند یا طفل شیرخواری كه روی دست نگه داشته اند، پای راستش را بالا نگه دارد ، یا دختر بچه ای خودسرانه خانه را جارو كند ، میهمان می آید .

2- اگر لنگه كفش بر روی لنگه دیگر سوار شود ، صاحب كفش به مسافرت خواهد رفت .

3- اگر گوش چپ كسی زنگ بزند ، نشانه آن است كه پشت سرش بدگویی می كنند ، و اگر گوش راست زنگ بزند ، پشت سرش به خوبی از او یاد می كنند.

4- اگر آئینه خانه ای بشكند ، مردم آن خانه باید منتظر واقعه ناخوشایندی باشند.

5- اگر پسری موقع تولد دندان داشت ، وجودش موجب لطمه ای جانی برای پدرش می شود .

6- اگر كسی روز شنبه لباس بشوید ، دارا می شود.

7- اگر زن آبستنی مار را بر سر راه ببیند ، تا موقعی كه آن زن از جلوی مار بگذرد و دور شود ،آن مار كور می شود .

8- اگر بچه ای اولین دندانش را از آرواره بالا آورد ، برای پدر و مادرش بد شگون است و برای رفـع آن بـدشگونی كـودك را از پشـت بـام سرازیر و رها می كنند و یك نفر او را از پایین می گیرد.

9- اگر جغدی بر بام خانه ای بنشیند ، ساكنین آن خانه پراكنده و آن خانه ویران می شود .

10- اگر در خواب مرغ و ماهی را به یكجا ببینید ، به ثروت و مقام و بزرگی خواهید رسید .پیش گوئی نجومی باورهای مردم ایلام

1- وقتی میش از صحرا به روستا برگردد و سر خود را تكان دهد ، باران خواهد بارید .

2- اگر گنجشك ها در غروب با هم بجنگند و بال تكان دهند آن شب یا فردا باران خواهد بارید .

3- در فصل های بارانی وقتی چند روز باران می بارد اگر شفق در یكی از روزها سرخ رنگ شود ، دال بر آفتابی بودن روز بعد است .

4- اگر سگ در شب های زمستان مانند گرگ زوزه بكشد آن شب برف سنگینی خواهد بارید .

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 آذر 1388    | توسط: امیر حسین    | طبقه بندی: بیوگرافی،     | نظرات()