کاش رویاهایمان روزی حقیقت می شدند 

 
تنگنای سینه ها دشت محبت می شدند

 
سادگی مهر و وفا قانون انسان بودن است

 
کاش قانون هایمان یکدم رعایت می شدند

 
اشکهای همدلی از روی مکر است و فریب

 
کاش روزی چشمهامان با صداقت می شدند

 
گاهی از غم می شود ویران دلم

 
ای کاش بین دلها غصه ها مردانه قسمت می شدند 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: امیر حسین    | طبقه بندی: شعر،     | نظرات()